Среща на логопедите от областта

От Регионален център ЛОВЕЧ | 15.04.2022 | Новини
На 13 април, в Регионалния център – Ловеч се проведе първа работна среща на психолози, педагогически съветници и специалисти от областта на тема: „Нашето място в приобщаването“ организирана от екипа на Регионалния център – Ловеч в партньорство с РУО – Ловеч и ПГ ИТУ. На срещата присъстваха и колеги психолози от РЦПППО – област Плевен и РЦПППО – област Велико Търново, които представиха презентациите „Приобщаваща интелигентност“ и „Развиване на социалните и комуникативни умения в предучилищна възраст.
Този форум е част от инициативите ни посветени на 15 години от създаването на регионалните центрове в страната.
Водещ на събитието беше Ралица Попова от Сдружение „Знание“, гр. Ловеч – наш дългогодишен партньор и приятел.
Участниците имаха възможност по време на практическата част от събитието да се опознаят, да споделят опит и да генерират нови идеи. Всеки един от тях сподели предизвикателствата, с които се среща всеки ден и си тръгна с идеи, които биха били полезни в работата му. Трудностите водят до добри решения за по-доброто бъдеще на децата ни.
По време на събитието присъстващите имаха възможност да се докоснат до творчеството на учениците от II на ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч, които бяха изработили чудесни Великденски украси – кошнички с яйца по проектни и творчески дейности, да се запознаят с материалите, които използват психолозите от нашия център, с рекламни брошури и продукти от участия на специалистите ни в проекти през годините.
В края на инициативата, участниците се включиха в кампанията по повод седмицата на гората, като засадиха в двора на професионалната гимназия едно дръвче дарено от Държавно горско стопанство – с. Лесидрен.
Символично това ще е нашата емоционална връзка и повод за нови формати за работни срещи през следващите години.
Темите вече са набелязани от самите психолози, посочвайки ги като полезни за работата им в последващи срещи.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007718197881