Специалисти от регионалния център обучиха служители на областната администрация за успешна комуникация и работа в екип

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.09.2022 | Новини

Тренинг-обучение за успешна комуникация и работа в екип преминаха 19 служители на областната администрация. То се проведе на 16 септември в с. Кърпачево със съдействието на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. Четирима лектори – психолози и ресурсни учители, запознаха служителите с идеята за екипната работа в нейното развитие от древността до наши дни, за чието правилно функциониране от първостепенно значение е ефективната комуникация между членовете на групата.

След теоретичното презентиране на темата се пристъпи към практическа работа по групи и двойки чрез интерактивни игри. Обсъдена бе важността на информацията, предавана от един на друг и нейното възприемане, пречупвано през призмата на характерния тип мислене при всяка личност. В тази връзка служителите бяха запознати с шестте типа мислене в социалния свят. Коментирани бяха правилата на екипната работа и необходимостта от взаимно доверие и партньорство за успешно междуличностно взаимодействие. Проиграни бяха стъпките за ефективна комуникация, както и обработването на информацията чрез сетивата.