Специализирана литература в помощ на специалисти

От Регионален център ЛОВЕЧ | 05.10.2022 | Новини
По повод 15 години от създаването на РЦПППО – област Ловеч беше създадена банка за научна литература и учебни помагала. Наличните издания през годините са ползвани за работата на специалистите от центъра. Идеята на тази инициатива е специализираната литература да се ползва от по-голям кръг читатели и специалисти от областта.
Библиотечният фонд обединява дейността си с дългогодишния партньор – Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“- гр. Ловеч в областта на специалната педагогика, образование и възпитание.
Библиографска справка с наличната литература е качена на сайта на РЦПППО – област Ловеч и на сайта на библиотеката.
Банката за научна литература е организирана в отделни направления – ПСИХОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, МЕТОДИКА, СПИСАНИЯ и БЮЛЕТИНИ, ПОМАГАЛА.