БАНКА за специализирана литература и материали

(Направления: Логопедия, Психология, Специална педагогика, Зрителни затруднения, Слухови нарушения, Методика за обучение на деца/ученици със СОП, Методики за обучение по български език – Граматика, Четене, Методика за обучението по математика, Методика – Ремелка, Монтесори терапия, Спортни игри, Сексуално образование, Правила при бедствия и аварии, Списания, Бюлетини)

Документи
БАНКА за специализирана литература и материали

 

Библиография

(Направления: Логопедия, Психология, Специална педагогика, Зрителни затруднения, Слухови нарушения, Методика за обучение на деца/ученици със СОП, Методики за обучение по български език – Граматика, Четене, Методика за обучението по математика, Монтесори, Спортни игри, Сексуално образование, Правила при бедствия и аварии)

Документи
БИБЛИОГРАФИЯ