Обществени поръчки

Emedia Web-SP е уеб-базирана електронна система за организиране и систематизиране на процесите по Обществените поръчки. Тя е създадена във връзка с новите промени в Закона за обществените поръчки и по-специално изискването на чл.22“б“ за публикуване на всички документи по обществените поръчки в сектор „Профил на купувача“.

Профил на купувача

Информация свързана с обществени поръчки на Регионален Център – ЛОВЕЧ: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА