ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Годишен план за дейността за учебната 2023/2024
Годишен план за дейността за учебната 2022/2023
Годишен план за дейността за учебната 2021/2022
Годишен план за дейността за учебната 2020/2021 – част II
Годишен план за дейността за учебната 2020/2021 – част I
Годишен план за учебната 2019/2020 година
Годишен план за учебната 2019/2020 година – продължение
Стратегия за развитието на приобщаващото образование 2020 – 2024
Програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание 2015 – 2020
Програма за включващо обучение в област Ловеч 2011 – 2015