ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Доклад – Анализ за дейността на РЦПППО  за учебната 2022/2023 година
Доклад – Анализ за дейността на РЦПППО  за учебната 2021/2022 година
Доклад – Анализ за дейността на РЦПППО  за учебната 2020/2021 година
Доклад – Анализ за дейността на РЦПППО за учебната 2019/2020 година
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на РЦПППО към 31.03.2020г.