ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Процедура за отлагане от задължително обучение в Първи клас по време на извънредното положение в страната

Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас за една учебна година

Въпросник за оценка на деца със специални образователни потребности при отлагане от първи клас