ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности  след VII клас  по време на извънредното положение в страната

Заявление за насочване след VII клас

Декларация за обработване на лични данни

Заявление до РУО-Ловеч