Отлагане от задължително обучение от I-ви клас

Документи
Процедура за отлагане от I клас
Заявление за отлагане от I клас
Становище за отлагане от I клас

 

Насочване на ученици след VII клас

(ЗА УЧЕНИЦИ С КАЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ)

Документи
Процедура за насочване след VII клас
Заявление за насочване след VII клас
Заявление до РУО-Ловеч
Декларация за обработване на лични данни