Партньори на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ловеч.

Съвместни проекти и партньорски програми.

  • Център за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“, Ловеч
  • Сдружение „Знание“, Ловеч
  • РЗИ
  • РИО – Ловеч
  • „Екомисия 21 век“ Ловеч
  • ОИЦ – Ловеч

 

Партньорски сайтове

РОМЕЛ – Логопедичен център

АЛТЕРКО – помощници в обучението

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ – България

ЦЕНТЪР за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст

ЛОГОПЕДИЯ- БГ – портал

ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – София

СДРУЖЕНИЕ „ЗНАНИЕ“ – Ловеч

РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч

РИО – Ловеч

ОБЩИНА – Ловеч

ЛОВЕЧ ДНЕС