ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Програма за квалификация на педагогическите специалисти от РЦПППО – област Ловеч за учебната 2023/2024 година
Програма за квалификация на педагогическите специалисти от РЦПППО – област Ловеч за учебната 2022/2023 година
Актуална информация за предстоящите обучения на педагогическите специалисти от РЦПППО – област Ловеч за учебната 2022/2023 година
Програма за квалификация на педагогическите специалисти от РЦПППО – област Ловеч за учебната 2021/2022 година
Актуална информация за предстоящите обучения на педагогическите специалисти от РЦПППО – област Ловеч за учебната 2021/2022 година
Програма за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2021/2022 година
Програма за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година
Програма за за обучения с кредити на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 година
Програма за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2018/2019 година