ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Касов отчет – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета (част I)
Касов отчет – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета (част II)
РИСК – Регистър на РЦПППО – област Ловеч
Стратегия за управление на риска в РЦПППО – област Ловеч
Оценка на риска РЦПППО