ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Касов отчет – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета (част I)
Касов отчет – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета (част II)
РИСК – Регистър на РЦПППО – област Ловеч
Стратегия за управление на риска в РЦПППО – област Ловеч
Оценка на риска РЦПППО