ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.09.2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.06.2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 31.03.2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 31.12.2022 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.09.2022 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.06.2022 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.03.2022 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 01.01.2021 – 31.12.2021 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.09.2021 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 30.06.2021 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 31.03.2021 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет 31.12.2020 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Касов отчет – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета (част I)
Касов отчет – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета (част II)
РИСК – Регистър на РЦПППО – област Ловеч
Стратегия за управление на риска в РЦПППО – област Ловеч
Оценка на риска РЦПППО