РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Ловеч.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на областта, както и осигурява ресурсно подпомагане в образователните институции, в които няма назначени специални педагози.

Към регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

РЪКОВОДСТВО

Директор: Моника Дончева

 

КООРДИНАТОРИ

Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“
Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител
Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“
Таня Иванова Трифонова – старши ресурсен учител
Сектор „Административно – стопанска дейност“
Йоанна Тодорова Андреева – главен счетоводител

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

 

РЪКОВОДИТЕЛ

Даниел Иванов Даков – ст. експерт по приобщаващо образование в  РУО – Ловеч

 

ЧЛЕНОВЕ

 1. Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител в РЦПППО – област Ловеч;
 2. Ана Траянова Балевска – старши ресурсен учител в РЦПППО – област Ловеч;
 3. Йорданка Колева Нешева – старши ресурсен учител в РЦПППО – област Ловеч;
 4. Събина Иванова Христова – психолог в РЦПППО – област Ловеч;
 5. Станимир Петков Петковски – психолог в РЦПППО – област Ловеч;
 6. Ралица Радославова Михайлова – психолог в РЦПППО – област Ловеч;
 7. Дарина Христова Герганова – логопед в РЦПППО – област Ловеч;
 8. Марина Даниелова Ангелова – логопед в РЦПППО – област Ловеч;
 9. Наталия Нейкова Нейкова логопед в РЦПППО – област Ловеч;
 10. Йоана Илийчева Йоцова – специален педагог в ЦСОП „Васил Левски“ – гр. Ловеч;
 11. Грета Василева Маркова – специален педагог в ЦСОП „Васил Левски“ – гр. Ловеч;
 12. Цветина Николаева Цветанова – инспектор Директор Дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ – Ловеч /при необходимост/;
 13. Деница Петкова Петкова – инспектор Директор Дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ – Ловеч /при необходимост/;
 14. Весела Съботинова – социален работник, отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ловеч, гр. Летница, гр. Угърчин /при необходимост/;
 15. Представител на отдел „Закрила на детето“ – гр. Луковит, гр. Ябланица, гр. Тетевен, гр. Троян, гр. Априлци /при необходимост/.

В работата на екипа могат да участват при необходимост и други специалисти, както и представители на Регионалното управление на образованието-Ловеч.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

1. Адриана Асенова – старши ресурсен учител
 • ОУ „Г. Бенковски“- с. Галата
 • ДГ „Здравец“- с. Галата
 • ОУ „В. Априлов“- с. Градежница
 • НПГГСД „Сава Младенов“-  гр. Тетевен
 • ОУ „В. Левски“- с. Български извор
2. Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител
 • СУ „Св. Кл. Охридски“- гр. Ловеч
 • ОУ „Васил Левски“- гр. Ловеч
 • Работа в заседания на РЕПЛРДУСОП
3. Ана Траянова Балевска – старши ресурсен учител
 • ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- с. Лесидрен
 • ДГ „Мария Сиркова“-  гр. Ловеч
 • ЧНУ „Св. Седмочисленици“- гр. Ловеч
4. Борис Валентинов Борисов – старши ресурсен учител
 • СУ „Алеко Константинов“- гр. Луковит
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново
5. Валя Благоева Цекова – старши ресурсен учител
 • ОУ „Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч
 • СУ „Бачо Киро“, с. Летница
6. Виолета Тодорова Иванова – старши ресурсен учител
 • СУ „Васил Левски“- гр. Ябланица
 • ОУ „В. Левски“- с. Орешене
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Златна Панега
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Голям извор
7. Виолетка Събова Маринова – старши ресурсен учител
 • НУ „Х. Генчо“ – гр. Тетевен
 • ОУ „Г. Бенковски“ – с. Черни Вит
 • ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен
 • ДГ „Детелина“ –  гр. Тетевен
8. Иваничка Генчева Станева – старши ресурсен учител
 • ОУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч
9. Ирена Ангелова Георгиева – ресурсен учител
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Торос“
 • ОбУ „Н. Рилски“- с. Дерманци
 • ДГ „Зорница“ – с. Торос
10. Ирина Анатолиева Бакърджиева – ресурсен учител
 • ДГ „Снежанка“ – гр. Ловеч и филиал
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново
11. Йорданка Колева Нешева – старши ресурсен учител
 • ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч
 • СУ „Тодор Кирков“ – гр. Ловеч
12. Красимира Пламенова Петрова – ресурсен учител
 • ДГ „Звънче“- гр. Луковит
 • ДГ „Слънце“ – гр. Луковит
 • НУ „Инж. Вълков“- гр. Луковит
 • ОУ „Христо Ботев“ –  с. Румянцево
 • ОбУ „Н. Рилски“ – с. Дерманци
13. Маргарита Димитрова Чонова – старши ресурсен учител
 • СУ „В. Левски“, гр.Априлци
 • ПГ по ИТУ, гр. Ловеч
14. Мая Йошева Кандева – старши ресурсен учител
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Угърчин
 • ДГ „Светулка“ – гр. Угърчин
15. Нели Добрева Чалова – старши ресурсен учител
 • ДГ „Снежанка“, гр. Ловеч
  ПГ по ИТУ, гр. Ловеч
16. Нора Красимирова Дончева – ресурсен учител
 • ДГ „Радост“, гр. Ловеч
 • ДГ „Зора“, гр. Ловеч
 • ДГ „Слънце“, гр. Ловеч
17. Таня Иванова Трифонова – старши ресурсен учител
 • СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч
18. Юлиян Стоянов Йорданов – ресурсен учител
 • СУ „Бачо Киро“ –  с. Летница
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Александрово

 

ПСИХОЛОЗИ

 

    1. Събина Иванова Христова
 • ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Слънце“ – гр. Ловеч
 • ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ловеч
 • ЧНУ „Св. Седмочисленици“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Радост“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Зора“ – гр. Лове
   2. Станимир Петков Петковски
 • ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч
 • ПГ ИТУ – гр. Ловеч
 • ОУ „Проф. Д. Димов“ – гр. Ловеч
 • СУ „Бачо Киро“ – гр. Летница
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Угърчин
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Торос
 • ДГ „Зорница“ – с. Тор
   3. Ралица Радославова Михайлова
 • ДГ „Снежанка“ – филиал с. Малиново
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Александрово
 • ДГ „Слънце“ – гр. Луковит
 • СУ „Ал. Константинов“ – гр. Луковит
 • ДГ „Мария Сиркова“ – гр. Ловеч
 • ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Лесидрен
     4. Ралица Петрова Маринова
 • ДГ „Снежанка“ – гр. Ловеч
 • СУ „Тодор Кирков“ – гр Ловеч
 • СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ловеч
 • ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Звънче“ – гр. Луковит

 

ЛОГОПЕДИ

 

 1. Дарина Христова Герганова
 • СУ „Бачо Киро“ – гр. Летница
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Александрово
 • ДГ „Мария Сиркова“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Слънце“ – гр. Ловеч
 • ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч
 • СУ „Тодор Кирков“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Снежанка“ – гр. Ловеч
 1. Марина Даниелова Ангелова
 • ДГ „Снежанка“ – филиал с. Малиново
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново
 • ЧНУ „Св. Седмочисленици“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Радост“ – гр. Ловеч
 • СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ловеч
 • ДГ „Зора“ – гр. Ловеч
 • ОУ „Васил Левски“ – с. Торос
 • ДГ „Зорница“ – с. Торос
 1. Наталия Нейкова Нейкова
 • ОУ „Васил Левски“ с. Голям извор
 • ДГ „Детелина“ – гр.  Тетевен
 • ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен
 • НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен
 • ДГ „Звънче“ – гр. Луковит
 • ДГ „Слънце“ – гр. Луковит

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Йоанна Тодорова Андреева – главен счетоводител
Ивелина Емилова Маринова – ЗАТС
Георги Енев Георгиев – шофьор-поддръжка МТБ и домакин