Адрес

Регионален център – Ловеч

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч.
РЦПППО
гр. Ловеч
ул. Стара планина №31
тел. 068 600181
––––––––––––––––––––-
уеб сайт: https://www.rclovech.com/
e-mail: info-1100337@edu.mon.bg