Наградени в конкурса „Добрите очи“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 12.12.2021 | Новини
Скъпи участници в конкурса „Добрите очи“,
Сърдечно благодарим за всяка една изпратена/донесена от Вас творба, за подкрепата, за Вашата креативност, творчество и желание да творите ДОБРОТА.
Получихме  прекрасни стихотворения, есета, приказки, колажи, рисунки, фотографии и доброволчески инициативи, което за журито се оказа много трудна задача. Участниците са над 300.
На 10 декември обявихме класираните творби в четири възрастови групи ( 2-3 г.), (4-6г.), ( I-IV клас), ( V-XIIклас) в категориите:
– рисунка, колаж, апликация;
– стихотворение, разказ, есе;
– доброволческа инициатива.