Въвеждащо обучение за помощник на учителя

От Регионален център ЛОВЕЧ | 14.12.2021 | Новини

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч провежда въвеждащо обучение от 13 до 17 декември за помощници на учители, работещи в детски градини в област Ловеч. Обучението е петдневно и е предназначено за помощници на учителя, които са новоназначени в ДГ „Радост“, гр. Ловеч,  ДГ „Здравец“, гр. Троян и ДГ „Снежанка“, гр. Ловеч.