Обучение на помощник на учителя

От Регионален център ЛОВЕЧ | 21.12.2021 | Новини

Обучение за помощник на учителя се проведе от 13.12.2021 година до 17.12.2021 година в Регионалния център. Участниците са запознаха с нормативните документи свързани с приобщаващото образование, подкрепата за личностното развитие, най-често срещаните нарушения в детското развитие, основните инструменти на помощник на учителя, казуси от практиката, дидактични материали и помагала в помощ на работата.