Международен ден на образованието отбелязаха в ДТ „Звънче“, гр. Луковит

От Регионален център ЛОВЕЧ | 28.01.2022 | Новини
24 януари е и Международен ден на образованието
Отбелязва се от 2019 г. с резолюция A/RES/73/25 на Общото събрание на ООН от 3 декември 2018 г. , за да се подчертае важността от осигуряването на достъп до качествено образование за всички хора, в чест на ролята на образованието в мира и развитието на земята.
Образованието е човешко право, обществено благо и обществена отговорност.
Без приобщаващо и справедливо качествено образование и възможности през целия живот държавите няма да успеят да постигнат равенство между половете и да прекъснат цикъла на бедност, който изоставя милиони деца, младежи и възрастни.
По този повод, психологът Ралица Михайлова заедно с децата от ДГ „Звънче“, гр. Луковит проведоха занимание по темата за образованието.
На децата беше представен детски филм за децата с аутизъм, след което заедно обсъдиха колко е прекрасно това, че всички са различни и имат възможност да учат и играят заедно!