Темата за часа на семейството този месец е „Емоционалната интелигентност и детските емоции“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 28.01.2022 | Новини

Готова е нашата втора брошура посветена на темата: „Емоционалната интелигентност и детските емоции“.

Какво е емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност e умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, да разпознаваш емоциите на околните и да се приспособяваш към тях. Смята се, че като цяло емоционалната интелигентност се състои от 3 основни умения:

  1. Умението да осъзнаваш и разпознаваш емоциите – способността да идентифицираш своите собствени емоции, както и емоциите на другите хора;
  2. Умението да свързваш емоцията си с реакциите и поведението си. Тук се включва и способността да „разчиташ“ реакциите и поведението на отсрещната страна и да правиш хипотези каква емоция може да ги предизвиква;
  3. Умението да управляваш емоциите – да обуздаваш и насочваш реакциите си, така че да ти помагат в мисленето и решаването на проблеми, а не да ти пречат; да регулираш своите собствени емоции; да си способен да разбереш друг човек.

Защо е важно да развиваме емоционална интелигентност у учениците?

Щастието и успехът в живота са основна цел на всяко човешко същество. Емоционалната интелигентност е също толкова свързана с тези две неща, колкото и високите умствени възможности и предметното знание. Емоционалната интелигентност помага в изграждането на удовлетворяващи взаимоотношения, повишава шансовете за успех в работата и постигането на професионалните и личните цели. Както добре знаем, невинаги хората с най-високо IQ са тези, които са най-успешни или най-удовлетворени в живота. Има хора, които имат брилянтен академичен ум, но в същото време не се справят с работата си или в личните си взаимоотношения. Оказва се, че интелектуалната интелигентност (високото IQ) не е достатъчна предпоставка за един човек да бъде успешен в своя живот.