Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина

От Регионален център ЛОВЕЧ | 23.03.2022 | Новини
По повод 15 години от създаването на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в страната, екип специалисти от Регионален център – област Ловеч присъства на 21 и 22 март, 2022 година на Националната конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“.
Нора Дончева – ресурсен учител от нашия център представи презентацията „Разпознай, назови, опиши“ – педагогическа ситуация в детска градина. Добрата практика осъществена от доброто съвместно взаимодействие на екипа от общообразователен учител, ресурсен учител, психолог и логопед посветена на детските емоции ще бъде представена и по проект на Националната асоциация на ресурсните учители „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско образование и грижа за развитие на социално-емоционални компетенции на деца в предучилищна възраст“/BE CHILD в Италия от нашия специалист – Нора Дончева.
На форума присъстваха г-жа Емануела Стоилова – главен експерт по приобщаващо образование в дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, зам. кмет на община Велико Търново, Началника на РУО – В. Търново, старши експерт по ПО в РУО -В. Търново, директори на училища и детски градини, на регионални центрове, на ЦСОП, на дневни центрове, специални педагози от училища, детски градини, регионални центрове и други институции, имащи отношение с дейностите по осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
В двудневната конференция бяха включени над двадесет презентации. Споделиха се много полезни подходи, добри практики, опит, обучение на децата и учениците със специални образователни потребности и практически насоки за работещите с деца и ученици в училищата, детските градини и ЦСОП. На аудиторията направи впечатление споделянето на успешните практики и на трудностите, пред които са изправени всички участници по пътя на приобщаването, на енергията и ентусиазма на всеки един от представящите своите ефективни модели за работа. Наясно сме, че 15 години са един не малко извървян и труден път, през който се сблъсквахме с различни проблеми на интегрирането, включването и приобщаването не само на децата и учениците със специални образователни потребности, на техните връстници, съученици, на семействата, на учителите и на цялото общество. Има още какво да учим, преодоляваме и да споделяме.
В рамките на тази учебна година, всеки един регионален център ще организира и проведе Регионална конференция за представяне на добри практически модели в приобщаването на територията на областта. Някои центрове вече проведоха своите – Силистра, Смолян, Видин, Габрово, Монтана. Нашата предстои през месец юни. Учителите от детските градини и училищата, специалистите от ЦСОП, ЦПЛР, представителите от дневните центрове, ЦОП, ЦСРИ и всички институции работещи с лица с увреждания в нашата област имат много успешни педагогически практики и модели за приобщаване, от които се надяваме да почерпим взаимно опит.