Готово е областното електронно списание „Заедно играем учим и общуваме“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 29.03.2022 | Новини

По повод Европейския ден на логопедията – 6 март, отправихме покана до всички логопеди  в областта да се включат в отбелязването  му с разработка/и на добри педагогически практики, иновации, алтернативни методи и подходи за работа с деца и ученици, обучителни и работни материали свързани с логопедичния процес и/или научни доклади в областта на специалната педагогика.

Със събраните материали  подготвихме областно електронно списание „Заедно играем, учим и общуваме“, което  ще предоставим на всички специални педагози работещи в област Ловеч в детските градини, училища и институции предлагащи социални услуги.

Благодарим на всички  участници за включването в нашата инициатива!

Logoped-RCPPPO_Lovech