Как да подкрепяме децата да преодоляват трудности с четенето

От Регионален център ЛОВЕЧ | 13.05.2022 | Новини

Трудности с четенето 1

Екипът ни разработи последната брошура на тема: „Как да подкрепяме децата да преодоляват трудности с четенето“ за тази учебна година в помощ на родители  и учители.

Четенето е изключително важно умение, което децата трябва да овладеят. Това е решаващо не само за успех в училище, a и за  посоката на реализация в живота. Чрез четенето децата придобиват по-голямата част от речника си и разширят възгледа си за света. Нехудожествената литература ги въвежда в нови теми, а художествената литература развива умения за социално разсъждение и емпатия. За някои деца усвояването на умението за четене представлява много по-голямо предизвикателство, отколкото за останалите им връстници и този процес може да отнеме години, дори да не достигне до очакваното ниво. Много деца закъсняват с четенето или могат да се борят с това дълго време, но всички имат шансове да успяват.

Възможно е изоставането в четенето да се дължи просто на липса на интерес към този вид дейност – детето не изглежда заинтересовано да вземе книга. Когато се опита да чете, се вижда, че то  може да разчете думите доста добре – просто не иска. В този случай трябва да се работи върху мотивацията му за четене, като бъде включено в такава дейност чрез неговите интереси: списания за компютърни игри, книги за динозаври, инструкции как да се създаде модел, комикси и приключенски истории – каквото работи.

По-сложна е ситуацията, когато детето не може да запомни звуковете на буквите или да ги слива в срички и думи, както и да разпознава вече прочетени думи. Тогава четенето става бавна и болезнена борба, която е мъчителна, както за детето, така и за родителите. Има също деца, които могат добре да разчетат написаното, но да не успяват да разбират смисъла му, а други, точно обратното – трудно да разчитат думите, но да успяват да осмислят написаното. Възможно е обаче да са налице проблеми и с разчитането, и с разбирането на прочетеното. Причините за  всички тези проблеми могат да бъдат много различни. Сред възможните са:

– наличие на говорни и езикови затруднения

– проблеми със слушане, чуване, слуховата преработка на речта

– двуезична семейна среда

– проблеми със задържането на вниманието и концентрацията

– ниско ниво на фонологично осъзнаване – трудно  обработване на звуците в изговорените думи. Например, детето може да не разбира, че изговорена дума като „маса“ е съставена от 4 отделни звука (м-а-с-а) или че се римува с „каса“. Това го затруднява да научи връзката между звук и буква.

– ниско ниво на познания и на усет за морфология и синтаксис – трудно осмисля границите на думите и изреченията

-трудности при четене или правопис в семейството – изследванията показват, че трудностите с грамотността могат да бъдат наследствени, когато са свързани с дислексия

Затрудненото  четене  причинява много стрес и негативни  емоции и за родителите, и за учителя, обучаващ детето в училище. Ето няколко съвета  как да подкрепят децата  в преодоляването на такова препятствие:

 1. Потърсете подкрепа за детето .

Ако детето  изостава от съучениците си в четенето, НЕ ЧАКАЙТЕ. Ранното забавяне на четенето е  сигнал за много вероятни бъдещи проблеми с четенето. Ако детето е едно от малкото, които наваксват в рамките на няколко месеца, страхотно! Но повечето деца с изоставане в четенето се нуждаят от училищна и индивидуална подкрепа, за да настигнат останалите. Те могат да достигнат добро ниво, ако получат подходящата  помощ. Най-добре е родителят  да говори с класния ръководител на детето си. Той може  да изясни как напредва детето или може да каже варианти за помощ. Добре е да се сподели с учителя, ако има някакви проблеми с четенето или правописа в семейството, тъй като това ще помогне да вземат решение дали детето се нуждае от допълнителна помощ или не. Ако смята, че детето има нужда от повече подкрепа, най-добре да се направи консултация с логопед. При някаква несигурност у родителя как е добре да постъпи, той може да договори с учителя период, след който ще се срещне отново, за да види как се справя детето след известно време.

 1. Достъпни за разбиране материали

Както при всички учащи, по-бавните читатели учат най-удобно с материали, които са написани на нивото на техните способности. Нивото на четене е от първостепенно значение, но възрастните могат да помогнат на читателя да избере полезни материали по други начини. Добре е да се изберат разкази или книги с намален брой трудни думи, директен, лесен синтаксис, кратки абзаци, които предоставят ясни послания, подзаглавия, които организират потока от идеи, полезни илюстрации.

 1. Значение на положителното отношение

Бавните читатели могат да подобрят успеваемостта си в четенето, стига родителят и учителят да поддържат положително отношение и да подбират материали и подходи, които отговарят на скоростта на обучение на детето.

Положителното отношение от страна на детето е от решаващо значение за преодоляването на трудностите при четене и учене. Ролята на родителя и учителя е да  стимулират ученето и да предпазват от потенциалната вреда на чувството за малоценност, която идва от етикетирането. Възрастният трябва да оценява  мисленето на децата като основа на техните езикови способности и да поддържат известна гъвкавост в очакванията си по отношение на развитието на уменията на децата за четене. За да се чувстват успешни, децата трябва да осъзнаят своите уникални силни страни в обучението, за да могат да ги прилагат ефективно, докато работят за укрепване на изоставащите области. Детето трябва да се чувства обичано и оценено като личност, независимо от трудностите му в училище.

 1. Избиране на книги на нивото на детето. За да стане силен, доволен читател, детето трябва да чете книги на своето ниво. Едно добро правило е следното: Ако детето направи повече от една грешка при четене в десет думи, нивото на четене вероятно е твърде трудно. Учителят на детето също е добър ресурс. Друг вариант е библиотекар да препоръча ИНТЕРЕСНИ книги, които са за нивото на  детето. Изследванията показват, че ако детето е силно заинтересовано от темата, то ще работи повече, за да се опита да прочете книгата. Не е добре родителите да се карат с детето си, ако то настоява да провери книга над неговото ниво. Ако то получи тласък на егото, като „чете“ Хари Потър заедно с приятелите си, това ще му даде повече увереност като читател.
 2. Тъй като доброто разбиране се основава на способността на читателя да види посоката, в която поема писателят, родителите и учителите могат да помогнат на тези читатели, като отделят повече време за изграждане на контекст за избора на четене, както в общия смисъл на изграждане на концепция, така и в специфичният смисъл за създаване на мисловна схема за организацията на текста. Много пъти рисуването на проста диаграма може да помогне много на тези читатели. Директната намеса на родител или учител в процеса на разбиране повишава осмислянето на четенето при по-бавните читатели. Тези читатели често се нуждаят от помощ с тълкуването на думи и и от напомняния по време на четенето, за да обобщят.  Добре е също  да се задават въпроси за това, което четат. Възрастният  може да подтикне към мислене или може да даде представа за езика, който иначе може да убягва на читателя.
 3. Ефективна стратегия за по-бавните читатели е да създават визуални образи на това, което се четат. За да може читателят да генерира образ, той трябва първо да може да разпознае думата. Ако приемем, че читателят знае как да разпознава думите, той се нуждае от концепции, за да визуализира потока от действия, представен на страницата. Същите техники за изграждане на концепции, които работят за типичните читатели, работят и за по-бавните читатели. По-бавният читател обаче печели повече от конкретни преживявания и образи, отколкото от абстрактни дискусии. Не е достатъчно възрастният просто да каже на по-бавния читател да използва визуални образи – родителят трябва да опише образите, които се появяват в неговия ум, докато чете конкретен пасаж, като по този начин дава на детето конкретно усещане за това какво означава визуална образност. Снимки, физически действия, демонстрации, практика в използването на думи в интервюта или при обмен на мнения между връстници са само някои от начините, по които родителите и учителите могат да накарат ключовия речник да се вкорени в съзнанието на читателя.
 4. Аудиокниги.

Изследванията показват, че четенето с разбиране се подобрява, когато децата четат книги и ги слушат едновременно. Това е особено вярно за деца, които имат кратък период на внимание и по-ниски умения за четене. Аудиокнигите не са заместител на времето за четене с родител. Четенето на вашето дете е важно на много нива. То изгражда гладко четене, връзка родител-дете и по-богат речник. Четенето на децата  преди лягане помага на двете страни да се успокоят.

 1. Ограничете използването на екрана.

Прекомерните дейности, свързани с екрана, като видеоигри, са свързани с по-ниско академично представяне в училище. Ето защо е изключително важно родителите да наблюдават времето на екрана на детето си и да насърчават алтернативни дейности, като отиване до библиотеката или семейна разходка с велосипед. Не се учудвайте, ако детето ви се възпротиви от вашите предложения. Ограничаването на дейности, свързани с екрана, предизвиква разочарование у много деца, особено тези с хиперактивност и дефицит на внимание. Те може да не ви благодарят сега, но ще ви благодарят по-късно.

 1. Полезно е редуването на четене със следене на текст между възрастен и дете или между дете и друго дете. По този начин детето с трудности в четенето ще намали напрежението си  за кратко и ще продължи с нови сили напред.

Стратегии, за с ученици, които четат гладко, но се борят да разберат това, което четат.

 1. Целево цялостно разбиране на езика: Изследвания разкриват, че трудностите с разбирането на четенето могат да произтичат от основна слабост на устния език, която съществува от ранно детство, преди да се учи четене, и по-малко от това, което чуват, и имат по-лоша изговорена граматика. Така че, за да се справят ефективно с дефицитите при четене с разбиране, възрастните може да се наложи да използват подход, при който преподават лексика, умения за мислене и разбиране първо на говорим език, а след това на четене и писмен език.
 2. Преподаване на речник: Тъй като учениците с лошо разбиране често имат лоши речникови умения и разбират по-малко от това, което чуват, е полезно да се обясняват значенията на новите думи чрез използването на мултисензорни стратегии като графични организатори, картини и др.. Подобряването на общите  езикови умения увеличава вероятността те да разберат думите, които срещат в писмения текст. Тъй като е невъзможно да се знае всяка дума, която може да се срещне, учениците трябва да бъдат обучени за различните видове контекстни улики и как да ги използват, за да определят значението на непознатите думи.
 3. Научаване на стратегии за мислене: След като учениците имат добър речник, за да могат да разбират текст, те често се борят със сложното мислене или необходимостта от постоянното внимание, необходимо, за да бъдат в крак с всички важни детайли от текста и за достъп до информация, която се подразбира, но не директно заявено. Учителите могат да обяснят на учениците когнитивни стратегии, които могат да използват. Много често срещани стратегии за четене на текст използват стратегии за мислене,като:

– обсъждане или активиране на предварителни знания

– задаване на въпроси по време на четене

– свързване на това, което четат с друг текст, нещо, което са видели или нещо, което са преживели

– визуализиране или изобразяване на това, което четат

– правене на прогнози за това какво ще последва в текста

– поглеждане назад за ключови думи и препрочитане, за да се изясни или отговори на въпроси,

– мислене на глас за моделиране на стратегиите и мисловните процеси, необходими за разбиране.

Учениците могат да научат и след това да използват стратегиите, които работят най-добре за тях в зависимост от текста, който четат.

 1. Практикуване на реципрочно преподаване: След като са преподавани, когнитивните стратегии могат да се практикуват и прилагат последователно чрез използването на реципрочно преподаване, което насърчава учениците да поемат лидерска роля в своето обучение и да започнат да мислят за своя мисловен процес, докато слушат или четат. Учителите могат да използват взаимно обучение по време на дискусии в клас, с текст, който се чете на глас, а по-късно с текст, който се чете в групи. Учениците трябва да се редуват между следните роли: Питащ, който задава въпроси относно части от урока/текста, които са неясни или объркващи, или да помогне за свързване с вече изучен материал. Обобщаващ, който обобщава всяка важна точка или детайл от урока, дискусията или текста. Уточняващ, който се опитва да отговори на проблемите на питащия, за да се увери, че части, които са сметнати за объркващи,стават ясни за всички.  Предсказващ, който прави прогноза за това какво ще се случи след това въз основа на това, което е било прочетено.

Важно е да се знае, че четенето не е състезание. Да бъдеш добър читател може да е финалната линия, но децата стигат до там по много различни начини и с различна скорост.

 

Използвани източници: https://childdevelopmentinfo.com/learning/dyslexia/remedial_reading/#gs.wf0tqf

https://www.additudemag.com/strategies-for-struggling-readers-adhd-dyslexia/

https://home.oxfordowl.co.uk/reading/common-reading-issues/struggling-readers/

https://www.juniormagazine.co.uk/education/how-to-overcome-your-childs-reading-difficulties/

https://www.edutopia.org/article/5-ways-support-students-who-struggle-reading-comprehension