Предстои провеждането на Регионална конференция организирана от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч

От Регионален център ЛОВЕЧ | 09.06.2022 | Новини

15 години Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – област Ловеч е един от 28- те в страната, който тази година отбелязва 15 години от създаването си. Центърът е специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката. Основната функция на центъра е провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, специалистите да подпомагат организационно и методически детските градини и училища по отношение на предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, да повишава квалификацията на  педагогическите специалисти и да подпомага децата и учениците със специални образователни потребности от областта.

По този повод специалистите работещи в образователната институция организират Регионална конференция на тема: „Приобщаването през очите на успеха”, която ще се проведе на 15 юни 2022 година в конферентната зала на хотел „Президиум“, гр. Ловеч.

Целта на конференцията е да се представят добри педагогически практики и модели за работа в сферата на приобщаващото образование с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, деца и ученици в риск и с изявени дарби. Предвиждат се различни форми на участие – доклад, презентация, видеозапис, споделяне на опит или добра практика под формата на кратко съобщение.

Организираната конференция от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч се реализира в партньорство с РУО – Ловеч.

Участие в събитието с презентации, доклади и видеозаписи ще вземат  старши експерт за обучението в начален етап,  ообщообразователни учители от ДГ „Зора“ – Ловеч, ДГ „Радост“ – Ловеч, ДГ „Мария Сиркова“ – Ловеч, специален педагог от СУ „Георги Бенковски“, – гр. Тетевен, ресурсен учител и психолог от ЦПЛР – гр. Троян, директор от  ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево, ресурсен учите от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ловеч, специалистите от Регионалния център – Ловеч и Регионалния център – Плевен, представители от Центъра за работа с доброволци  към  РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, Сдружение „Знание“ – гр. Ловеч и Дневен център за деца и младежи с увреждания.