Библиотека за специализирана литература и дидактични материали

От Регионален център ЛОВЕЧ | 09.06.2022 | Новини

 

Дайте ми библиотека и ще създам университет“

По повод 15 години от създаването на РЦПППО – област Ловеч е създадена банка за научна литература и учебни помагала. Наличните издания през годините са ползвани за работата на специалистите от центъра.

Идеята на тази инициатива е специализираната литература да се ползва от по-голям кръг читатели.

Библиотечният фонд ще обединява дейността си с дългогодишния партньор –  Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“- гр. Ловеч в областта на специалната педагогика, образование и възпитание.

Библиографска справка с наличната литература ще бъде качена на сайта на библиотеката

Банката за научна литература е организирана в отделни направления – ПСИХОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, МЕТОДИКА, СПИСАНИЯ и БЮЛЕТИНИ, ПОМАГАЛА.

Библиотека за специализирана литература и материали – 2022г.