15 години успяваме заедно

От Регионален център ЛОВЕЧ | 17.06.2022 | Новини

На 15 юни, 2022 година проведохме нашата Регионална конференция по повод 15 години от създаването на регионалните центрове в страната на тема: „Приобщаването през очите на успеха”. Денят не беше избран случайно. 15 юни е Световен ден на вятъра – ден за преоткриване на неговата сила и възможности, с които може да променя нечия съдба, а нашата сила в приобщаващото образование е като тази на вятъра, всеки ден ние преоткриваме своите възможности и се стремим да променяме съдби. Целта на конференцията беше да се представят добри педагогически практики и модели за работа в сферата на приобщаващото образование с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, деца и ученици в риск и с изявени дарби. Бяха представени презентации и видеофилми пред участниците. Организираната конференция от Регионален център – област Ловеч се реализира в партньорство с РУО – Ловеч. Специален музикален поздрав към участниците поднесоха деца от ДГ „Мария Сиркова“- гр. Ловеч, ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ловеч и вълнуващо танцово изпълнение на дете със своя хореограф Цветомира Пеева. Приветствия към участниците и екипът на РЦПППО поднесоха г-н Росен Веселинов – заместник областен управител, г-жа Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, г-жа Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование в МОН, г-жа Иваничка Буровска – и.д. началник на РУО – Ловеч, г-жа Зюлейха Терзиева – регионален представител на Комисия за защита от дискриминация – Ловеч. На събитието присъстваха колеги от РЦПППО – област Плевен, област Враца, област Пазарджик и област Пловдив и партньори от Сдружение „Знание“ – Ловеч, Дневен център за деца и възрастни с увреждания, РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч, както и директори и учители от общообразователни ДГ и училища от областта и родители. Г-жа Светла Христова, старши експерт в РУО – Ловеч, с която екипът ни работи от самото начало на създаването си, беше удостоена с благодарствен плакет за отлично взаимодействие и подкрепа. С презентации и видеофилми взеха участие общообразователни учители от ДГ „Зора“ – Ловеч, ДГ „Радост“ – Ловеч, ДГ „Мария Сиркова“ – Ловеч, специален педагог от СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, психолог и ресурсен учител от ЦПЛР – гр. Троян, ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ловеч. Специалистите от Регионалният център – Ловеч и Регионалният център – Плевен, представители от Центъра за работа с доброволци към РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, Сдружение „Знание“ – гр. Ловеч и Дневен център за деца и младежи с увреждания, представиха добри практики. В споделянето на съвместни добри практики от дългогодишната работа на РЦПППО – област Ловеч включихме и г-жа Силвия Живкова наш родител и приятел, която ни разказа за дълго извървения път на своя син и трудностите, които са го съпътствали, за да стигне до студентската скамейка, където към настоящият момент има своите успехи и признание на академичната общност. За своите усилия заслужено беше наградена с Благодарствена грамота от г-жа Моника Дончева, директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. След представянето на дейностите реализирани през годините съвместно с доброволците от Центъра за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч от координатора Албена Йончева, водещите на събитието обявиха и поредната наша съвместна инициатива. С подкрепата на библиотеката създадохме банка за специализирана литература и учебни помагала, която се помещава в цевнтъра. Идеята ни е специализираната литература, с с която разполагаме да достигне до по-широк кръг от читатели. На сайтовете на двете институции ще бъде качена подробна за инициативата. През целия ден на конференцията участниците имаха възможност да оставят своето послание, пожелание или специална емоция в една наша книга, която екипът ни е създал на Първи юни 2012 година. Позабравена през годините до днес, тя отново намери своето място в живота на екипа ни. За цветен завършек на деня, поканихме всички гости да си направим обща снимка и да пуснем специално подготвените 15 балона със закачени пожелания, които полетяха с вятъра, за да СБЪДНАТ НАШИТЕ ПРИОБЩАВАЩИ МЕЧТИ и ЖЕЛАНИЯ.