Успешен старт на учебната година в РЦПППО

От Регионален център ЛОВЕЧ | 14.09.2022 | Новини
Броени часове преди началото на учебната година специалистите в центъра се настройват за успешна работа в екип, създават си позитивна работна атмосфера и умения за ефективна комуникация чрез едно бързо спретнато обучение от психолозите ни.
Моменти от обучението, допринесе за осъзната необходимост от координиране на усилията между служителите при реализиране на подкрепяща среда на работното място с цел повишаване на ефективната комуникация и създаване на удовлетворяваща работна среда.