Обучения в центъра

От Регионален център ЛОВЕЧ | 28.09.2022 | Новини

Екипът на регионалния център премина на 26 и 27 септември обучения на теми: „Визуална подкрепа в помощ на приобщаващото образование“ и „Аутизъм – поглед отвътре. Техники за работа с деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър“. Обучителите Анна Иванова и д-р Цветомира Ангелова представиха пред участниците същността и философията на визуалната подкрепа, митове, специфики и потребности на невербалното дете, визуалната подкрепа и алтернативната комуникация в практиката, предизвикателствата при работа с деца и ученици от аутистичния спектър, стратегии за справяне, организиране на учебната среда, обучителни стратегии, техники и подходи за работа с децата и учениците от спектъра.