Участие в Трета национална конференция по ориентиране и мобилност

От Регионален център ЛОВЕЧ | 30.09.2022 | Новини
Съюзът на слепите в България, Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив и Българската асоциация за обучение за зрително затруднени деца организираха в периода от 27-30 септември 2022 година Трета национална конференция по ориентиране и мобилност на тема: „Нови предизвикателства и практически опит в обучението по мобилност“.
Събитието се проведе в базата на съюза на слепите град Дряново. На конференцията присъстваха специалисти от цялата страна – представители от регионалните центрове, както и учители по ориентиране и мобилност от двата рехабилитационни центрове – София и Пловдив. Представени са техники на белия бастун с куче- водач, както и тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на
кандидати за куче- водач, нови предизвикателства, подходи и стратегии, мобилност в киберпространството. Конференцията завърши с представяне на – практикум с инструкторите по ориентиране и мобилност – модератори: проф. Мира Цветкова – Арсова и Стефан Данчев.
В събитието от РЦПППО- област Ловеч се включи Нели Чалова – ресурсен учител.