Жажда за живот – една човешка история

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.10.2022 | Новини

Филмът ни представя една човешка история на едно нормално семейство от нашата област.

Терминът „аутизъм“ може да бъде объркващ. От една страна той е общо название на спектър от нарушения, свързани с поведението, комуникационните и социалните умения, а от друга назовава едно от нарушенията от този спектър – класическия аутизъм. В тази статия терминът се употребява във връзка с целия аутистичен спектър.

Най-общо казано, различното у децата с аутизъм е начинът им на възприемане и обработване на информация. Вследствие на това възникват затруднения в общуването с другите и заобикалящия свят – детето не може да се изразява, държи се неадекватно, трудно се адаптира към нови ситуации и е вероятно да се затваря в себе си. Важно е да се отбележи, че при всеки човек с аутизъм степента, естеството и проявите на нарушенията са различни. Ето защо в центъра на възпитанието, грижата и обучението на децата с аутизъм трябва да бъдат индивидуалните им нужди.

Обучение на деца с аутизъм

Поведенческите проблеми, свързани с аутизма, могат да се проявят в класната стая под различни форми: детето изпитва затруднения при разбирането на поставените задачи, следването на инструкциите на учителя, социализирането със съучениците, участието в игри, долавянето на нюанси в тона на гласа и лицевите изражения на хората и др. Поради това обучението на деца с аутизъм изисква специално внимание, грижа и търпение. Някои от изпитаните стратегии за обучение на деца с аутизъм са:

 • Опознаване на детето: За да можете да посрещнете индивидуалните нужди на детето, трябва да сте добре запознати със състоянието му. Научете кои са силните и слабите му страни, от какво има нужда, за да се чувства комфортно, какви са интересите му. Получите ли тази информация, ще сте по-подготвени какво да очаквате от него и как да му осигурите среда, в която да се учи пълноценно.
 • Структура и ред: Изненадите и хаосът са източници на нетърпим стрес за децата с аутизъм. Постепенно изградете стабилен режим и се придържайте към него. Нека детето знае какво да очаква и какво следва във всеки момент. При смяна на обстановката или задачата, детето трябва да бъде подготвено и въведено внимателно в новата ситуация.
 • Визуална стимулация: Много от диагностицираните с аутизъм мислят „в картини“. Използвайте нагледни примери, за да обясните по-абстрактни идеи. Също така е добра идея да визуализирате дневната програма – така детето ще може винаги да е наясно какво следва в класната стая.
 • Мотивация: Стимулирането на интереса е от изключително голямо значение за ефективността на учебния процес при всички ученици, но най-вече при децата с аутизъм. В много от случаите децата имат определена фиксация, т.е. изявяват силен интерес към определена тема, напр. коли или животни. Използвайте този интерес, като го свържете по уместен начин с изучавания материал.
 • Говорете просто и конкретно: Избягвайте фразеологизми, прекалената образност и многословие. Иронията и сарказмът също не са за предпочитане, тъй като е крайно вероятно да се стигне до неразбирателство. Давайте кратки и точни инструкции и проверете дали детето ги е разбрало. При необходимост реформулирайте изреченията си.
 • Фокусирайте се върху положителни насоки: Поощрявайте доброто поведение и предлагайте алтернативи за лошото поведение. По-полезно е да кажете на детето какво да направи вместо да му забранявате.
 • Работа по двойки: Проучвания classroom-658002_640сочат, че работата по двойки може да се окаже много полезен метод за преподаване на деца с аутизъм. В процеса на работа с помощта на учителя детето се учи да общува с връстниците си и има възможност да изгради приятелски връзки със съучениците си.
 • Въведете време за свободни занимания: Занимаването с изкуство е добър начин за себеизразяване и много от децата с аутизъм обичат артистичните занимания. Заделете време от учебния ден за рисуване и писане с цел споделяне на мисли и чувства.
 • Усвояване на генерални концепции: Често децата с аутизъм изпитват трудност при разбирането на генерални принципи и идеи. В такива случаи един пример не е достатъчен – детето ще реши, че правилото важи само в конкретната ситуация.
 • Намаляване на напрежението в класната стая: Силните звуци, ярката светлина и многото движение или докосване могат да разсейват или да причинят тревожност у децата с аутизъм. Опитайте се да сведете дразнителите до минимум.Едно от най-добрите решения за приобщаване на детето с аутизъм в класната стая е наличието на ресурсен учител или социален асистент, който да помага на детето и следователно и на учителя, който невинаги има възможност да му обърне необходимото внимание, когато в класната стая има други 20-30 деца, за които отговаря. За съжаление в България броят на тези така ценни кадри е твърде малък, за да покрие нуждите на растящия брой деца с нарушения в развитието. Въпреки това, тези насоки са ценни и приложението им, дори и без наличието на допълнителна специализирана помощ, не е невъзможно. Това са малки стъпки към превръщането на българското училище в достъпно за всички. Какво се случва в по-мащабен план по отношение на осигуряването на равни възможности за образование и реализация очаквайте да научите в следващия ни материал.
  Автор: Мила Даскалова

  Източници:
  http://www.autism-help.org/autism-education-school-effects.htm
  http://chalkboardproject.org/wp-content/uploads/2011/11/Educating-Autistic-Children.pdf
  http://www.do2learn.com/disabilities/CharacteristicsAndStrategies/AutismSpectrumDisorder_Strategies.html
  http://www.iidc.indiana.edu/?pageId=601
  http://autismbulgaria.com/