Иновативна практика за развитие на умения за самостоятелен живот на работа с хората с интелектуални затруднения

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.10.2022 | Новини

Избрани обучителни материали за провеждане на обучения за самостоятелност за хора с лека умствена изостаналост.

Проект
„Прилагане на иновативна практика от YAI, САЩ за развитие на умения за самостоятелен живот на хората с интелектуални затруднения“, финансиран от Столична програма „Социални иновации“
2019 г.

Приложимост на материалите в български контекст
Иновативната практика е пряко насочена към обучение в умения за работа. Много от примерите, които се разглеждат, са свързани с тази цел.
Възможно е обучителните материали и общите насоки за провеждане на обучение да бъдат използвани в различни ситуации и контекст. Те могат да бъдат адаптирани спрямо специфичните потребности на участващите хора с интелектуални затруднения. Прилагането на обучителните материали трябва да бъде съобразено с конкретната потребност и
съдържанието на обучението. Целта на тяхното превеждане и популяризиране е да се представят принципни положения на подхода за обучение на хора с интелектуални затруднения, за да могат професионалистите да открият свои методи и да отговорят на конкретни потребности от развитие на умения. Не се препоръчва буквалното приложение в български контекст. Екипът на фондация “ Светът на Мария“ приложи материалите в контекст по отношение на целта “ изграждане на умения за самостоятелност“.
Изводите и обобщенията на екипа на Дневен център “ Светове“ от проведените обучения са публикувани на: www.mariasworld.org.

Материалите може да изтеглите от тук:

MWF Instructions