ГРАФИК за консултации с деца и ученици със специални образователни потребности и с техните родители в РЦПППО – област Ловеч за учебната 2022/2023 година

От Регионален център ЛОВЕЧ | 11.10.2022 | Новини

Ден

Час / специалист

1.

Понеделник

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Маргарита Чонова – старши ресурсен учител

Марина Ангелова – логопед

2.

Вторник

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Нели Чалова – старши ресурсен учител

Станимир Петковски – психолог

3.

Сряда

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Албена Романова – главен ресурсен учител

Дарина Герганова – логопед

Събина Христова – психолог

4.

Четвъртък

от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Йорданка Нешева – старши ресурсен учител

Мая Кандева – старши ресурсен учител

5.

Петък

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Ралица Михайлова – психолог

Ралица Мариновапсихолог