Областният управител благодари на психолозите за проведеното през септември обучение за успешна комуникация и работа в екип

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.10.2022 | Новини
На 18 октомври 2022 година областният управител прие лекторите от проведеното през септември тренинг-обучение за успешна комуникация и работа в екип. Участваха 19 служители на областната администрация, а обучители бяха четирима психолози и ресурсни учители от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. Инж. Светослав Славчев връчи на директора на Регионалния център Моника Дончева благодарствена грамота и подаръци на лекторите Ралица Михайлова, Нора Дончева, Ралица Маринова и Станимир Петковски. Той им предаде благодарността на служителите за добре свършената работа и съпричастността.
„Изключително полезно беше обучението, особено тренираните умения за комуникация, говорене, слушане и обратната връзка, сега колегите са по-отворени да споделят. Най-ценното е, че екипът беше заедно и сега работим като едно цяло“ – изтъкна Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. „Бяхме в реална ситуация хората, които сме ежедневно заедно, но от друг ъгъл – допълни Анета Николова, експерт в областната администрация. – В такива обучения падат някои бариери, опознахме се по-добре и се видяхме повече.“
Областният управител заяви готовност да се проведе отново подобно обучение именно защото успешната комуникация и работа в екип e осъзната необходимост за изграждане на удовлетворяваща работна среда и позитивна работна атмосфера, което пряко влияе и върху ефективното взаимодействие с потребителите на административни услуги.
Тренинг-обучението е част от мерките, заложени в плана за подобрения на работата на областната администрация, разработен при внедряване на инструмента за организационно съвършенство CAF 2020.