Участие в международна научна конференция „Жестовият език в образованието и науката“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.10.2022 | Новини
От 12 до 14 октомври 2022 г. в София се проведе международна научна конференция „Жестовият език в образованието и науката“.
Организатори на събитието бяха Министерство на образованието и науката, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и deaf.bg.
Участници във форума бяха представители от академичната общност, специалисти от Регионалните центрове, специалните училища за деца и ученици с увреден слух и членове на глухата общност от цялата страна и Германия, САЩ и Канада.
От РЦПППО -област Ловеч се включи Марина Ангелова – логопед.
В рамките на конференцията бяха представени теми, широко обхващащи спецификата на жестовия език.