Проведени обучения от екипа на Регионалния център

От Регионален център ЛОВЕЧ | 11.11.2022 | Новини

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование проведе обучение на педагогически специалисти от СУ „Бачо Киро“ – гр. Летница и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Александрово, ЧНУ „Св. Седмочисленици“ – гр. Ловеч и ДГ „Снежанка“ – гр. Ловеч за организацията и дейностите по осъществяване на допълнителната подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, ред и условия за организиране на допълнителната подкрепа, работа с родителите, прекратяване на допълнителната подкрепа и оценяване на постиженията на учениците със специални образователни потребности. По време на практическата сесия учителите попълниха доклади като членове на екипите за подкрепа на личностното развитие. Обучението приключи с попълване на тест и даване на домашно задание.