Училището за добри родители „отваря“ врати

От Регионален център ЛОВЕЧ | 11.11.2022 | Новини
  Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.
Уважаеми родители, заповядайте на този тренинг, за да имате възможността да видите взаимоотношенията си през общуването от една нова позиция. Да се почувствате по-свободни, по-информирани и по-разбиращи за това, което се случва край Вас, да осъзнаете собственото си разбиране за добро родителство, да се запознаете с основите на ефективното родителство като най-добрия интерес на детето Ви, да направите преоценка на собствените си родителски ценности и поведение.
Знанието, с което разполагаме за нас самите и за другите, е сила!
Първа тема: Ефективно родителство – най-добрият интерес на детето.
– Децата са огледало на родителите и ако искаме да отглеждаме щастливи, независими и свободни деца, свободни в телата и от емоциите си, то е необходимо първо да се погрижим за нас самите и те автоматично ще станат такива, т.е. наше отражение.
Ако искаме децата ни да са по-малко зависими към вредни навици (сладко, екранни устройства и др.) и поведение, е редно да се замислим къде ние проявяваме зависимост.
– За тези неща даже не са необходими толкова думи, колкото действия. Нещата някак си автоматично се подреждат, когато ние се освободим от своите зависимости и своите тревожни състояния, които децата попиват като гъба.
💡 Екипът ни и тази година е подготвил теми за родителите, които ще представим под формата на тренинг от м. ноември 2022 г. до м. май 2023 г. в детските градини:
⏳ 1. Ефективно родителство – най-добрият интерес на детето;
⏳ 2. Поставянето на граници: Защо и как?;
⏳ 3. Цели на родителите и потребности на детето;
⏳ 4. Детето опознава света;
⏳ 5. Изборът да бъдеш родител.