Тренинг за родители

От Регионален център ЛОВЕЧ | 09.12.2022 | Новини
На 9 декември, 2022 година стартира нашия тренинг за родители в Ловеч.
След анкетиране и проучване на нагласите на родителите и желанието им да се включат в подобен тип срещи, първата група от родители се обособи и днес премина плануваната сесия.
Темата „Ефективно родителство – най- добрият интерес на детето“ провокира родителите да споделят своя опит, да изразят мнение, да разберат отговорни родители ли са, да разкрият какви родители са. Психолозите ни Ралица Маринова и Ралица Михайлова бяха подготвили доста предизвикателства за тях. Първият тренинг, продължил повече от час премина изключително неусетно, изведе доста изводи у самите родители на какво да обърнат внимание, как да общуват с децата си и кога да намират свободно време за самите тях. Някои от родителите бяха довели и своите деца, за които се погрижиха г-н Юлиян Йорданов и г-жа Ирина Бакърджиева. В този времеви отрязък децата се докоснаха до народното творчество, даже научиха един танц, рисуваха и си поговориха за настъпващите Коледни празници. Следващата среща ще бъде през м. януари, 2023 година.
Благодарим на любезните домакини НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“, които ни предоставиха своите зали, за да осъществим тренинга и на родителите, които бяха много активни.