Регионална среща за представяне на платформата „Подкрепи ме“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.12.2022 | Новини

Представяне на  “Подкрепи ме” в цялата страна от РЦПППО – София град –  специализирана платформа за обучителни ресурси, изградена с помощта на УНИЦЕФ и МОН.

На 08 декември във  гр. Враца се проведе регионална среща за представяне на образователната платформа „Подкрепи ме“.
Тя е част от поредицата такива срещи, които Регионален център – София-град организира със специалисти от регионалните центрове, за да представи функциите на платформата и подкрепата, която може да бъде подкрепяща на основната.
Платформата беше създадена от УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, за да отговори на нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за професионалистите и родителите.
„Подкрепи ме“ предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализрани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни.
Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, може да подаде заявка за Програма за развитие, която допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие е съобразена с индивидуалните нужди на детето и включва пакет от ресурси от платформата – подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете.
По време на практическата част от срещата, специалистите от Регионалните центрове  представят свои авторски ресурси, с които  ще допринесат за обогатяване на наличните в платформата.  Включете се и вие на: https://podkrepime.mon.bg