Провеждане на уъркшоп

От Регионален център ЛОВЕЧ | 07.03.2023 | Новини
В месеца на логопедичната терапия, екипът на РЦПППО – област Ловеч организира уъркшоп на тема: „Формиране на фонематичен слух“ предназначен за педагогически специалисти от детски градини и детски ясли.
Фонематичният слух е особено важен за детето. Без него то не може да различи един звук от друг, да възприеме и разбере правилно думите. Детето с неразвит фонематичен звук изпитва по-големи трудности при обучението, свързано с писане и четене. По-трудно се научава да пише правилно.
Инициативата  ще бъде на 15 март 2023 година от 14.00 часа в РЦПППО – Ловеч.