Грамота от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата 2023”

От Регионален център ЛОВЕЧ | 05.05.2023 | Новини

Завърши областния етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата 2023”, който има дългогодишна традиция и се утвърди през годините като добра практика за придобиване на основни познания от децата и учениците за рисковете от бедствия и пожари, за начините на поведение и действия в такива ситуации.
Конкурсът е съвместна проява на Министерството на вътрешните работи в партньорство с Министерството на образованието и науката.  Участниците са общо 256 от 22 училища и специализирани обслужващи звена от област Ловеч.

В категорията: Деца и ученици със специални образователни потребности  и8или от домове за деца в неравностойно положение е класирана във Втора възрастова група на ВТОРО МЯСТО – Вивиян Ивайлова Маринова, която учи в ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч, подпомагана от ресурсен учител Албена Романова.

Всички класирани рисунки на областно ниво, в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец юни 2023 година.

Успех на Вивиян!