ИГРАЙ С МЕН

От Регионален център ЛОВЕЧ | 05.05.2023 | Новини
Всяко изкуство внася нещо свое в естетическото усвояване на света и в художествената култура на човечеството. Многообразието на видовете изкуства ни дават възможност по-пълно да усвояваме света в цялата му сложност, богатство и красота.
Танцът заема достойно място сред останалите изкуства. То е едно от най-масовите видове творчество по сила, по дълбочина на въздействие и широта на обхвата на жизнените явления. Танците на българина са едни от ярките и масови прояви на неговото художествено творчество, създадени от творческия му гений в продължение на стотици години. От ранна възраст до дълбока старост българинът е играел с увлечение своите танци – на празници, събори, домашни тържества, през почивките по време на работа. На мегданите и по веселбите, където се създавали и оформяли народните танци, българинът давал своя принос за развитието и обогатяването им. Така постепенно с общи усилия на народа-творец хората и игрите са достигнали до ярки национални, самобитни и оригинални форми.
Именно това ни ВДЪХНОВИ да създадем в Регионалния център клуб за народни хора за деца и ученици на допълнителна подкрепа.
Стартирахме на 20 април 2023 година в залата на регионален център с първите наши десет смели танцьори.