Театрален спектакъл „Отвъд стената“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 23.10.2023 | Новини
Преди ден ученици от  ловешки училища и от ЦСОП „Васил Левски“  и  деца от детски градини присъстваха на спектакъла  „Отвъд стената”. Това беше  вълнуващо театрално приключение,  което всички изживяха заедно независимо от своите различия.
Спектакълът беше необикновено пътуване през един личен вътрешен свят, свят, през който ни преведоха две прекрасни актриси – чуващата Юлия Коларова и глухата актриса Росица Караджова. В представлението понятието „стена“ беше метафора за всичко онова, което ни разделя и пречи на искреното общуване помежду ни.
„Стената“ е онази невидима и често неосъзнавана бариера между „мен“ и „различния“ от мен.
Станахме свидетели на моменти от живота на две същества, различни едно от друго, всяко потънало в своя изолиран малък свят.   Серия забавни епизоди в анимационен стил, в които жестовият, говоримият и визуалният език на кукления театър се преплетоха и ни накараха да се замислим за малките жестове и за важните неща в живота.
Това щуро, смешно-тъжно пътешествие ни отведе и  до истината, че стената е просто илюзия, наш личен градеж от страхове. Градеж, който би могъл да бъде срутен, единствено, ако се осмелим да бъдем ЗАЕДНО.