Информационни семинари за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY.

От Регионален център ЛОВЕЧ | 13.11.2023 | Новини

 

 

В периода от 25 октомври до 9 ноември 2023 година, екипът ни проведе информационни семинари  за координатори и членове на ЕПЛР работещи в учебни заведения в общините Тетевен и Ябланица, Ловеч, Угърчин, Летница, Априлци и Троян за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY.