Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование

От Регионален център ЛОВЕЧ | 21.11.2023 | Новини
От 17-19.11. 2023 г. в гр. Бургас се проведе Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование. Организатор на събитието беше Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.
В програмата участваха представители от всички 28 административни области в страната – специалисти от регионалните центрове, г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката и преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски“.
Калоян Дамянов – директор на РЦПППО-София-град представи концепцията за функционална оценка на специалните образователни потребности. На събитието от Регионалния център – Ловеч присъстваха  и представиха презентация за дейностите на центъра до момента Йорданка Нешева – старши ресурсен учител и Събина Христова – психолог.