Библиотека за дидактични игри и материали

От Регионален център ЛОВЕЧ | 14.12.2023 | Новини
По повод 17 години от тържественото откриване на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч  продължаваме идеята да сме в подкрепа на деца, ученици, младежи, семейства, учители и студенти и всички, които имат необходимост от нас и нашите материали. Преди две години поставихме началото на нашата БИБЛИОТЕКА за научна литература и учебни помагала. Наличните издания през годините са ползвани за работата на специалистите от центъра. Идеята на тази инициатива беше специализираната литература да се ползва от по-голям кръг читатели и специалисти от областта. Библиотечният фонд обединява дейността си с дългогодишния партньор – Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“- гр. Ловеч в областта на специалната педагогика, образование и възпитание. Библиографска справка с наличната литература е качена на сайта на РЦПППО – област Ловеч и на сайта на библиотеката. Библиотеката за научна литература е организирана в отделни направления – ПСИХОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, МЕТОДИКА, СПИСАНИЯ и БЮЛЕТИНИ, ПОМАГАЛА. През това време подготвяхме обособяването на специализиран „отдел“ с дидактични и игри и материали подходящи за работата с децата и учениците. На 4 декември официално обявихме за открит отдел към библиотеката – БИБЛИОТЕКА ЗА ДИДАКТИЧНИ ИГРИ И МАТЕРИАЛИ.
Част от всички изложени детски образователни материали и игри са закупени от Регионалния център, друга част са  дарени материали от Фондация за децата в риск по света по програма „Елементът игра“, Сдружение „Знание“ – гр. Ловеч, Сдружение „МИГ“ – гр. Ловеч, Регионален гранд Vivacom и от родители.
Целта е образователните игри да се ползват както в центъра, така и да се заемат вкъщи от децата и родителите им, както и от желаещи учители от образователните институции. По този начин ще поощрим и помогнем на родителите да отделят още повече време вкъщи за занимания и игри с децата си, а на желаещите учители ще дадем възможност да разнообразяват дейностите в групата или в класа. Публикувани в сайта ни са:
1. Библиотеката за специализирана литература;
2. Списък с дидактични игри, материали и детски книги;
3. Правила за обслужване на читатели и потребители на библиотеката за специализирана литература, дидактични игри и детски книги.