„Изслушване – важно умение за родителите“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 30.01.2024 | Новини
Втората тема от тренинга за родители – 2 за „активно слушане“ премина емоционално и много осъзнаващо.
Възрастните сме убедени, че имаме уменията да изслушваме децата си, но не винаги чуваме какво ни казват. Радваме се, че нашата група съумя да се види и чуе отстрани – собствените си думи и послания към децата си. Чрез няколко ролеви игри родителите много бързо осъзнаха разликата между това да слушам и чувам/разбирам.
С нетърпение нашите психолози Ралица Маринова и Ралица Михайлова очакват следващата среща.
Напомняме и на желаещите да се включат в нова група, да ни потърсят за записване в Регионалния център или на тел. 068/600-181.