Работна среща „Добри практики в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 26.03.2024 | Новини
През месец април има ден, в който психолозите отбелязват своя професионален празник – 4 април. Този ден е обявен през 1995 година. Огромна е ролята на психолога в образователните институции днес.
Ежегодно нашата институция организира и провежда дейности свързани с процеса на приобщаващото образование и личностното развитие на децата и учениците.
По повод отбелязването на професионалния празник на психолозите, екипът ни организира работна среща „Добри практики в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование“ за психолози и педагогически специалисти работещи в детските ясли, детските градини от община Ловеч и за родители с участието на г-жа Илияна Хинова – магистър по социална психология, с квалификация по начална училищна педагогика, докторант по педагогическа и възрастова психология и ерготерапевт, действащ сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Габрово.
Целта е представяне на практически насоки за подкрепа на деца, които изпитват трудности с координацията, съсредоточаването и организацията на различни дейности, да споделим опит от практиката при работа с деца, които имат предизвикателства в самоконтрола на дейностите и поведението си, както и трудности в интегрирането на разнообразни стимули от околната среда и конкретните трудности, свързани с ученето и вниманието, с които децата се сблъскват в детската ясла, детската градина и в ежедневието си.
Събитието ще се състои на 06.04.2024г. /събота/ в Зала на Община Ловеч в клуб „Вароша“ от 13:30ч. до 15.30ч.
Илияна Хинова притежава магистърска степен по социална психология, квалификация по начална училищна педагогика и е докторант по педагогическа и възрастова психология. От 2021 г. е дипломиран ерготерапевт.
Повече от 12 години работи с деца и родители в различни частни и държавни организации, които ѝ помагат да види трудностите и предизвикателствата пред децата и техните родители. Занимавала се е с деца от 0 до 12 години в различни направления: като начален учител, специален педагог и специалист по ранно детско развитие. Освен това работи и като обучител на педагогически специалисти, като се стреми да дава не просто теория и фактология, а да помага на педагозите с конкретни идеи от практиката, които веднага биха могли да приложат в своята работа.
Илияна Хинова работи като ерготерапевт към един от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование в страната. В практиката си ежедневно се среща с деца с различни специални образователни потребности. Ерготерапията предоставя подкрепа за деца, които изпитват трудности с координацията, съсредоточаването и организацията на различни дейности. Този вид терапия може да помогне на деца, които имат предизвикателства в самоконтрола на дейностите и поведението си, както и трудности в интегрирането на разнообразни стимули от околната среда. Ерготерапевтите предлагат помощ при конкретни трудности, свързани с ученето и вниманието, с които децата се сблъскват в детската градина, в училище и в ежедневието си.
Ерготерапията може да бъде полезна и при предизвикателства в изпълнението на дейности, които изискват както фина, така и груба моторика, като например използването на четка за зъби, обличането, скачането, катеренето, писането на дъска и организацията на раницата. Ерготерапевтите разполагат с разнообразни методи и дейности, чрез които могат да подпомогнат развитието на децата.
Голяма част от дейностите, поместени в тази книга, се базират именно на знанията и опита, придобити в ерготерапевтичната ѝ практика. Те имат за цел да помогнат на родителите да осигурят хармонично и здравословно неврологично и сензорно развитие на тяхното дете.
През 2019 г. Илияна става майка и животът ѝ се преобръща из основи, когато синът ѝ се ражда преждевременно (в 32 г.с.) с тежко вътреутробно изоставане в растежа и аномалия на опорно-двигателния апарат. Всеки родител на преждевременно родено дете знае колко предизвикателна и променяща живота е появата на недоносено бебе. Ходене по прегледи, рехабилитация, тревоги за бъдещето. Тогава с още по-голяма сила осъзнава важността на пълноценното развитие и стимулиране през първите години от живота на детето. С още по-голям хъс и упоритост започва да чете и да обогатява знанията си за детското развитие, защото залогът е животът и здравето на собственото ѝ дете. Ефективността на всички съвети, игри и дейности, които откривате в тази книга, са проверени в собствения ѝ живот. Въпреки трудностите, през които преминават първите три години от живота на детето ѝ, с много упоритост, последователност и търпение тя успява да му даде добра основа, за да догони връстниците си в развитието си.
Автор е на книгата „365 сензорни игри, съвети и упражнения за деца от 0 до 5 години“. Илияна Хинова описва натрупания като майка и специалист опит, за да улесни родителите по пътя към пълноценното и хармонично развитие и израстване на децата им. Проверени и изпитани, предложените дейности не изискват специфичен професионален опит или много време и усилия, а резултатите са поразителни.
В желанието си да бъде максимално полезна на родителите Илияна Хинова създава затворена фейсбук група – общност, в която родителите могат да задават въпроси, свързани с развитието на детето си, да получат допълнителна информация и съвети и най-важното – да намерят съмишленици.