Слухово-речевият рехабилитатор Миглена Богданова с практично и полезно обучение за екипа

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.04.2024 | Новини
На 8 април в Регионалния център се проведе  обучение  на тема: „Техники, последователности и специални програми при обучение на деца със слухови апарати и кохлеарни импланти“. Обучител  беше #МигленаБогданова – слухово-речев рехабилитатор от Терапевтичен център „Ключ за теб“ – гр. София.
Г-жа Богданова ни презентира устройство на слуховия анализатор и механизъм на чуването, причини, водещи до увреда на слуха и как се изследва слухът на децата, класификация на децата с увреден слух, видове слухопротезиране, устройство на слухов апарат и кохлеарен имплант.
Запозна специалните педагози от регионалния център и от ЦСОП „Васил Левски“ – гр. Ловеч с тактилно-вибраторна постановка на звуковете в българския език, последователности при постановка, корекция и автоматизация на звуковете и специалните учебни програми за деца с увреден слух.
По време на обучението споделяше ценна информация от работния процес в практиката си. В края на обучението отговори на много въпроси, касаещи казуси с деца и техните документи.
Изключително полезно и емоционално обучение, в края на което се роди идеята да направим „отворени врати“ за консултация на деца, родители и специалисти, които имат необходимост от диагностика и съвети.
Предстои да обмислим и планираме ден, в който да организираме такова събитие през месец май тази година.
Благодарим на г-жа Богданова за споделения опит и практическите насоки, които тя ни представи.