Работна среща с ерготерапевт и психолог

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.04.2024 | Новини
В началото на месец април проведохме работна среща „Добри практики в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование“ по повод 4-ти април – Национален ден на психолога.
Срещата беше предназначена за психолози и педагогически специалисти работещи в детските ясли, детските градини от община Ловеч и за родители. Специален гост на събитието беше г-жа Илияна Хинова – магистър по социална психология, с квалификация по начална училищна педагогика, докторант по педагогическа и възрастова психология и ерготерапевт, действащ сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Габрово.
По време на събитието бяха представени практически насоки за подкрепа на деца, които изпитват трудности с координацията, съсредоточаването и организацията на различни дейности, г-жа Хинова сподели от практиката си опит при работа с деца, които имат предизвикателства в самоконтрола на дейностите и поведението си, както и трудности в интегрирането на разнообразни стимули от околната среда.
Присъстващите педагози от ДЯ № 3 „Мечо Пух“, ДЯ № 5 „Патиланци“ , ДЯ № 1 „Шарено петле“, ДГ „Мария Сиркова“, ДГ „Зора“, ДГ „Радост“, ДГ „Люляче“, ДГ „Слънче“, ЦСОП „Васил Левски“ – гр. Ловеч, ЦПЛР – гр. Троян, ЦСРИ – гр. Ловеч, психолози и специални педагози от РЦПППО и родители получиха ценни съвети и упражнения за дейности в групата и вкъщи при конкретни трудности, свързани с ученето и вниманието, с които децата се сблъскват в детската градина, в училище и в ежедневието си.
Благодарим на г-жа Хинова за представените методи и дейности, знанията и опита придобити в ерготерапевтичната ѝ практика, които тя ни сподели.