Обучение в РЦПРППО

От Регионален център ЛОВЕЧ | 24.04.2024 | Новини
На 18 и 19 април специалисти от Регионалния център преминаха онлайн обучение на тема: “Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи” с обучители: проф. Морис Гринберг, д-р Евгения Христова.
Специалните педагози се запознаха с ДАК, системи със символи за ДАК, специализиран софтуер за комуникация
чрез символи и Communicator 5. По време на практическите занимания и демонстрации си създадоха профил на потребители, чрез който се осъществява персонализиране на материали за комуникация и разработване на персонализирани материали за комуникация. Усвоиха добри практики и стратегии при използване на ДАК.